Обезвреждане и извозване на битови отпадъци

Всеки човек е изправен пред справяне с проблема ежедневни отпадъци, но събирането и обезвреждането на битови отпадъци е доста проста процедура, организирана дори и в най-малките населени места. За тази цел контейнери с различни размери се инсталират на специално обособени места, където гражданите могат да изхвърлят натрупаните боклуци.

За някои видове отпадъци извозване може да заявите от фирма.

При битовите отпадъци всичко е доста просто и процедурата за тяхното премахване отдавна е централизирана. Съществува и друга категория отпадъци – промишлени отпадъци. Човешкото съществуване е невъзможно без промишлени предприятия, които осигуряват храна, облекло, мебели, транспорт, домакински уреди, и така нататък.

В производствения процес някои елементи генерират достатъчно голям брой промишлени отпадъци в предприятието, от което растенията се нуждаят от постоянно.

Своевременното отстраняване на боклука при всяко предприятие е неразделна част от непрекъснатата му работа. Натрупаните отпадъци могат да доведат до спиране на производствения процес, което води до просто оборудване и съответно финансови загуби.

За да се избегне припокриване по време на работно време, предприятията трябва да сключват договори със специализирани фирми, които предоставят специално оборудване за товарене и износ на отпадъци. Такива компании могат да работят, както по график, така и сред клиентите.

Видовете промишлени отпадъци

Към индустриалните отпадъци се отнася и огромен брой различни материали и вещества – от хартиени отпадъци до токсични химически течности. Това ни позволява да разграничим няколко общи категории.

Трябва да се отбележи, че използването на промишлени отпадъци зависи от техния вид и клас на опасност. Ето защо компаниите за събиране на боклука трябва да осигуряват специализиран транспорт за всеки вид отпадъци, а в случай на транспортиране на опасни вещества да осигуряват адекватна безопасност.

Всички отпадъци, генерирани по време на производствения процес, могат да бъдат разделени на следните типове в съответствие с метода на тяхното използване:

  • практически инертни отпадъци – безвредни за хората и околната среда, рециклирани заедно с твърдите отпадъци;
  • лесно разградени отпадъци от органичен произход – могат също да бъдат съхранявани и обработени заедно с твърди отпадъци;
  • слабо токсични отпадъци, слабо разтворими във вода и органични киселини – могат да се обработват съгласно правилата за обезвреждане на твърди отпадъци;
  • отпадъци от нефт и петрол – трябва да бъдат обезвредени чрез изгаряне;
  • токсични отпадъци, леко замърсяващи въздуха – трябва да се съхраняват на специално оборудвани депа;
  • токсични отпадъци – са обезвредени в специални съоръжения.

Също така има отпадъци в производствения процес, които подлежат на рециклиране в самото предприятие или на специализирани за целта места. С тяхна помощ може значително да намалите цената на продуктите. Големите фабрики създадат затворен производствен цикъл, за да сведат до минимум отпадъците, които трябва да бъдат унищожени, но е почти невъзможно напълно да се отърват от тях.

За извозване на битови отпадъци, строителни отпадъци след ремонтни дейности, стари мебели, оборудване и техника излезли от употреба може да потърсите специализирана фирма на адрес: http://evro5.com/izvozvane-stari-mebeli-sofia.