Основното образование в АЕА

Aмерикано-английската академия в София е едно от само шепа училища, които са напълно акредитирани от водещи регионални и национални органи по акредитация. Доставчикът на образователни науки в общността, еднозначно превъзхожда образователния опит на останалите недържавни училища у нас.

Ръководството вярва, че учебната програма трябва да „подхожда“ на ученика, а не да се опитва да направи ученика „подходящ“ за учебната програма. АЕАе интернационалното акредитирано училище, в което ежегодно учат деца от повече от 30 държави.

Основно образование в Sofia international schoolе свързано с развитие на усложнени програми за обучение, в сравнение с началното ниво. През този период, тийнейджърите се научат на основните закони на естествените, хуманитарни и социални науки, математика и пр.

На преден план в този курс на обучение изпъква проблема за формирането на идентичността на учениците, развитието на способности и интереси, както и социалното и професионално самоопределение.

Важно място се отделя на подготовката за успешно взимане на държавните изпити. За да направят това учениците в следобедните часове присъстват в допълнителни класове по основни предмети и свободноизбираеми дисциплини.

В основното училище значително се увеличава натовареността на студентите. Запазването на здравето на децата става важна задача за администрацията и учителите. Графикът на първата и втората половина на деня е базирана върху научните изследвания за здравето на детето, в контекста на неговото възрастово развитие.

Учебната програма, както за класните, така и за допълнителните занятия, включва редуващи се различни дейности и взема под внимание изискванията за пестене на здравето.

Като част от предварителната подготовка на учениците се дава възможност да те да получат опит в различни области на знанието. Тази функция предвижда програма за допълнително обучение и извънкласни дейности.

Динамиката на образователните постижения на учениците се наблюдава от училищната администрация чрез система от независими диагностични дейности, извършвани въз основа на изследвания отдел на университета в Кеймбридж (на английски език).

В края на основното училище завършилите ученици получават напълно легитимен и престижен сертификат