Пако Рабан и клубната мода

Прониквайки в съществените исторически изменения във формата, дължините, пластичните елементи на облеклото от последното столетие, дизайнерът Пако Рабан се опитва да открие аналогични връзки на цикличните изменения в модата с начина на живот, поведението на човека, политическите условия на битието му.
Какви белези ще носи облеклото на бъдещето във футуристична мода, за да може изпреварващо те да се заложат в проектирането. Оптимистичните прогнози предвиждат, че това навярно ще бъде облекло на човека, който ще живее в свръх-развита технологично-техническа среда, материално изобилие, интелектуални занимания и възможности за личностна изява, ще се ползва от свръх-скоростни средства за придвижване на земята и в космическото пространство. Ето защо това облекло ще носи вероятно белезите на по-голяма функционалност, устойчивост на климатични и други външни влияния, индивидуалност, образност, силно емоционално въздействие, комуникативност, забава, атракция, голяма трансформируемост и вариативност за комбинация, лесно ще се манипулира и борави при неговата употреба и т. н.

Тези предполагаеми характеристики се залагат още сега в някои от авангарадните форми на клубната мода. В съвременните дрехи и обувки се вкарват нови технологични обработки и материали – лепещи се части, ципове с голям декоративен ефект, непромокаеми платове, включват се трансформиращи се елементи и други творчески подходи. Така например Пако Рабан прогнозира в облеклото на бъдещето да навлезе технологията на отливането на дрехата, без употребата на шевове. Той смята, че дрехата ще стане еластична, прилепваща до тялото, с високи функционални качества и ще бъде в буквалния смисъл на думата втората кожа на човека.

Клубното облекло дава много богати възможности за творческа изява на проектанта, защото най-често то изключва конфекцията, голямата серия. Това е необходимо, защото освен общо социално начало, клубното облекло трябва да изяви и личностното, заложено в психологията и възгледите на отделната персона. Това изисква да се проектират възможности за голяма комбинативност и вариативност на дрехите в ансамбъл, да се включат елементи с уникален характер или изцяло дрехата да се проектира и изработва като единична уникална бройка.

Източник: http://mes.bg/