Всеки човек е изправен пред справяне с проблема ежедневни отпадъци, но събирането и обезвреждането на битови отпадъци е доста проста процедура, организирана дори и в най-малките населени места. За тази цел контейнери с различни размери се инсталират на специално обособени места, където гражданите могат да изхвърлят натрупаните боклуци….