Стаите за гости са известни с това, че матраците им са толкова лоши, че гърбовете на гостите не се чувстват естествено седмици след като са напуснали. Не позволявайте това да се случи и във вашите гостни стаи. Едва ли искате да ви свързват като човекът с матрака за гости от Ада….